VOOR DE WIJK

Onderzoek naar haalbaarheid Energie-hub in de Haagse Beemden.

De gemeente Breda, de provincie Noord-Brabant, het waterschap Brabantse Delta, warmtebedrijf EnNatuurlijk en ontwikkelaar Groen Leven willen een onderzoek doen naar de haalbaarheid van een Energie-hub naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer.

Voor degenen die hierin geïnteresseerd zijn is het betreffende Breda Bericht  te downloaden via onderstaande button.

Breda Bericht Energie-hub
Breda Bericht Energie teelt Nieuwveer[4217].pdf (1.45MB)
Breda Bericht Energie-hub
Breda Bericht Energie teelt Nieuwveer[4217].pdf (1.45MB)
Baggeren in de Cingeltjes

Van de Sociaal Wijkbeheerder Noord West (van de gemeente Breda) kregen we een nieuwsbericht doorgestuurd over baggerwerkzaamheden in de Cingeltjes. Dit baggeren gebeurt in de week van 7 maart. Mogelijk is er uitloop van werkzaamheden naar de week van 14 maart.

Aan en afvoer van het gebaggerde slib gebeurt via de Burgstsedreef en de Zilvermeeuw. Dit kan voor verkeershinder zorgen.

Het volledige nieuwsbericht is te downloaden met de onderstaande knop.

Nieuwsbericht Gemeente Breda
Baggeren Cingeltjes.docx (12.91KB)
Nieuwsbericht Gemeente Breda
Baggeren Cingeltjes.docx (12.91KB)
Informatiebijeenkomst Landgoederenzone Haagse Beemden op 9 maart a.s.

Uit een ontvangen Breda Bericht van de Gemeente Breda blijkt dat het college van B&W het voorlopig ontwerp Landgoederenzone Haagse Beemden heeft vrijgegeven voor consultatie. Op woensdag 9 maart a.s. houdt men een informatieavond in de aula van de graaf Engelbrecht scholengemeenschap aan de Ganzerik 3.

De inloop is vanaf 18.45 uur. De presentatie van het voorlopig ontwerp begint om 19.00 uur. Verder is er de gelegenheid tot vragen stellen en reageren op dit voorlopig ontwerp.

Het volledig Breda Bericht met alle aanvullende informatie kunt u met de onderstaande knop downloaden.

Breda Bericht LGZ HB
Bb landgoed zhb infoavond_20 feb 22[3274].pdf (39.77KB)
Breda Bericht LGZ HB
Bb landgoed zhb infoavond_20 feb 22[3274].pdf (39.77KB)
WIJKBIJEENKOMST WARMTETRANSITIE OP 7 MAART a.s.

De gezamenlijke wijkorganisaties (wijktafel, HB Verbindt en Bekom) hebben afgesproken elk kwartaal een wijkbijeenkomst te organiseren over een voor de wijk actueel onderwerp. De pilot gaat over de Energietransitie/warmtetransitie een onderwerp dat gezien de recente prijsstijgingen van de energiekosten zeker actueel genoemd mag worden.

Uitgenodigd zijn o.a. de verantwoordelijk wethouder (Energietransitie), EnNatuurlijk, Enexis, de Woningbouwcorporaties, BRES, en de bedrijvenvereniging de Mark. Na een voorlichtingsronde van de verschillende genodigden kunnen de bewoners aanschuiven aan de verschillende gesprekstafels om dieper in te gaan op hun situatie en hun wensen.

De bijeenkomst wordt gehouden op 7 maart 2022 tussen 19.30 en 22.00 uur in de aula van het Graaf Engelbrechtcollege aan de Ganzerik 3. U bent van harte welkom.

Hieronder kunt u de poster en de volledige tekst van het persbericht downloaden.

Poster
Poster.png (43.54KB)
Poster
Poster.png (43.54KB)


inhoud persbericht
HB artikel.docx (14.11KB)
inhoud persbericht
HB artikel.docx (14.11KB)
Verkiezingsdebat Ouder en Wijzer in Breda

op 18 januari 2022.

Hoe kijkt de Bredase politiek aan tegen de groeiende groep senioren?

Daarover gaat de seniorenraad met de politieke partijen in debat op dinsdag 18 januari 2022 vanaf 20.00 uur. Geïnteresseerden krijgen tijdens het debat de kans hun vraag te stellen aan de Bredase politici. Door Corona is gekozen voor een Webinar. Via een link op de website van de Seniorenraad Breda kan iedereen meekijken en zijn of haar vragen kwijt.

Via onderstaande knop komt u terecht op de website van de seniorenraad. Daar kunt u doorklikken.

webinar SeniorenraadDe bouw van windmolens in 2022.

Via een nieuwsbrief van EnergieA16 hebben we informatie ontvangen over de activiteiten rondom de bouw van windmolens langs de A16. Voor de Haagse Beemden is met name het Windpark Nieuwveer belangrijk. Blijkens de nieuwsbrief worden tot en met augustus 2022 voorbereidingen getroffen en grondwerken verricht. Van september toe en met december worden de windmolens vervolgens gebouwd. In januari 2023 moeten die dan in bedrijf zijn. Meer info vindt u op de website van EnergieA16 via onderstaande knop.

website EnergieA16

 


Wilt u zelf de nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u zich aanmelden bij EnergieA16 via onderstaande knop.

aanmelden nieuwsbrief
Verhoging energiekosten Stadsverwarming.

Ennatuurlijk heeft kenbaar gemaakt de Gigajoule-prijs te verhogen van € 22,7 naar € 44,9. Een forse prijsverhoging, mede omdat er niet met aardgas wordt gestookt, maar slechts (tot 30 %) hoeft te worden bijgewarmd. Op vragen van de wijkraad over de becijfering/reden van die verhoging wordt slechts verwezen naar hun website. Ook de ACM heeft op onze vragen met een algemeen verhaal gereageerd en lijkt er de vingers niet aan te willen branden. De gemeente Breda heeft nog niet op ons bericht gereageerd. De landelijke politiek gaat bekijken of de Warmtewet wordt aangepast (duurt vermoedelijk nog wel een jaartje). Tempo ontbreekt op alle fronten, daadkracht eveneens.

Dus moet de burger zelf gaan reageren. Inmiddels loopt er een petitie tegen de verhoging. Wij adviseren om massaal deze petitie te ondertekenen. Wellicht kan dit tot wat meer actie leiden. De link naar de petitie vindt u hieronder. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.

petitie

De St. Bewonerskomitee Haagse Beemden wenst U

Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2022.


Informatiebijeenkomst Landgoederenzone HB op 1 november

De gemeente Breda heeft een concept voorlopig ontwerp gemaakt voor de Landgoederenzone Haagse Beemden. De gemeente nodigt de bewoners en bedrijven in de Haagse Beemden uit om op maandag 1 november a.s. tussen 19:00 en 22:00 uur met hen in gesprek te gaan over dit voorlopig ontwerp. De bijeenkomst wordt gehouden in 't Kraaienest aan de Tweeschaar 12. De volledige uitnodiging is hieronder als PDF te downloaden.Open dag wijkinformatiepunten op 25 september

Het Netwerk Haagse Beemden/Haagse Beemden Verbindt heeft een drietal informatiepunten in de wijk opgezet, namelijk op Katerdonk 38 (Alwel Wonen), Alexberg 2a (Inloop de Verbinding) en op Tweeschaar 125 (de Lucaskerk).
Op 25 september kan je tussen 10.00 en 14.00 uur onder het genot van een kopje koffie of thee kennismaken met dit fenomeen en de vrijwilligers. Ook heeft men een leuk spel om je kennis van de wijk te testen.

Alle informatie over de openingstijden van de informatiepunten en de Open Dag zelf vindt je op de flyer die je hieronder kunt downloaden.

Flyer
flyer[2216].jpg (194.22KB)
Flyer
flyer[2216].jpg (194.22KB)
Heb je een idee voor je buurt ?

Heb je een idee voor je buurt of straat? Ga dan de uitdaging "Kern met Pit" aan. Of het nu gaat om een
buurtmusical, zorgapp, basketbalveld, buurtmoestuin of een kunstproject in de buurt, door mee te doen kan je binnen een jaar je droom waarmaken. Tijdens dat jaar staat de KNHM-foundation voor je klaar met gratis advies, een eigen coach, gratis workshops, een landelijk netwerk, netwerkbijeenkomsten en hulp van een ingenieursbureau. Deelname is gratis. En is je binnen een jaar (samen met je buurtgenoten) je doel bereikt, dan ontvang je het predicaat Kern met Pit en € 1.000. Ben je geïnteresseerd? Je kan je inschrijven tot en met 31 oktober 2021. Meer weten? Download de folder via onderstaande link of ga naar www.kernmetpit.nl of bel gewoon met de KNHM-foundation via 026-445 5146.
Regenton-project Breda

In de gemeente Breda wordt in samenwerking met o.a. het waterschap Brabantse Delta een regenton-project uitgevoerd. Hiervoor stelt de gemeente Breda een subsidie "water en groen"ter beschikking, Een en ander wordt uitgelegd in de drie bijlagen bij dit bericht. U kunt dit door een bedrijf laten doen of in eigen beheer.

De gemeente wil voorts dat er een zekere vergroening mee gepaard gaat. Hiervoor is een aanvullende subsidie beschikbaar. Ook dit leest u in de bijlagen.  De sluitingsdatum is al op 29 augustus 2021, dus het is kort dag. Rosalie heeft beloofd er voor te zorgen dat - als u de sluitingsdatum mist u alsnog uw keuze door kunt geven. Zij zorgt er voor dat uw gegevens alsnog verwerkt worden. Vanaf 14 september neemt zij de mailbox weer door.

Geïnteresseerden - die een regenton willen plaatsen -  kunnen de drie bestanden hieronder aanklikken en downloaden.

 

uitvoeringsplan regentonproject
Regentonproject_Breda_Uitvoeringsplan_Definitief.pdf (1.88MB)
uitvoeringsplan regentonproject
Regentonproject_Breda_Uitvoeringsplan_Definitief.pdf (1.88MB)

WIJKVERJAARDAG op 19 juni 2021.

Van het Netwerk Haagse Beemden ontvingen we het programma van 19 juni a.s. Er is voor elk wat wils, o.a. in het Kraaienest, aan de Asterdplas, op het Winkelcentrum Heksenwiel en in de Lucaskerk. De flyer (voor- en achterkant) met het volledige programma is te downloaden via onderstaande links. We wensen iedereen een gezellige en geslaagde dag toe.

flyer voorzijde
A5Flyer_HB44jaar_voorzijde.jpg (151.44KB)
flyer voorzijde
A5Flyer_HB44jaar_voorzijde.jpg (151.44KB)

 

Flyer achterzijde
A5Flyer_HB44jaar_achterzijde.jpg (165.81KB)
Flyer achterzijde
A5Flyer_HB44jaar_achterzijde.jpg (165.81KB)


Energie A16

Langs de A16 komen op bepaalde locaties windmolens te staan. De Werkeenheid Energie A16 (kort WE A16) heeft in de afgelopen periode via huis-aan-huis-bladen de bewoners langs de A16 op de hoogte willen brengen van de ontwikkelingen. Met deze pagina's in de huis-aan-huis-bladen heeft de communicatiemedewerkster een bodem gelegd om de bewoners in de omgeving van de projecten hiermee kennis te laten maken. Het zou echter zo maar kunnen dat deze informatie u niet heeft bereikt. Daarom treft u hieronder de links aan naar de betreffende pagina's, zodat u deze informatie alsnog na kunt lezen.
Pagina 1: Algemeen Energie A16 van 28-1-2021
Pagina 2: Moerdijk en Zundert van 24-2-2021
Pagina 3: Breda en Drimmelen van 24-3-2021

 Op de website van Energie A16 kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief. Dit kan via de Rubriek CONTACTEN/Nieuwsbrief die u in de balk bovenin de website vindt.

Pagina 1
Pagina 2
Pagina 3


Netwerk Haagse Beemden start met Nieuwsbrief

Onlangs is het Netwerk HB gestart de in haar geïnteresseerde bewoners via een Nieuwsbrief te informeren. Men verwacht één maal per maand een nieuwsbrief uit te brengen.Bent u geïnteresseerd en wenst u deze nieuwsbrief maandelijks te ontvangen dan kunt u via onderstaande knop een mail sturen. Het Netwerk wil graag weten in welke buurt u woont en vraagt dat in de mail te vermelden.

Verder vindt u de eerste nieuwsbrief als downloadbaar pdf onderaan dit bericht.

abonneren

  


Nieuwsbrief 26 maart 2021
nieuwsbrief 26032021 kopie.pdf (250.94KB)
Nieuwsbrief 26 maart 2021
nieuwsbrief 26032021 kopie.pdf (250.94KB)
Samen meer regenwater opvangen voor klimaatbestendig Brabant.

In de lente van 2021 start er een inventarisatie met de doelstelling een gesubsidieerd regenton-project in de gemeente Breda op te starten. Het waterschap Brabantse Delta ziet dit initiatief met enthousiasme tegemoet. De regentonnen worden niet alleen afgeleverd, maar tegelijkertijd geïnstalleerd. Dit betekent dat u niet zelf aan de slag hoeft te gaan met het afkoppelen van de regenpijp van het riool, want dat is evenals het aansluiten van een nieuw kastje voor internet, televisie en bellen, soms nog een heel gepuzzel.

Uw animo voor dit regentonproject kunt u tot uiterlijk 25 april 2021 kenbaar maken via e-mail naar regenton2021@outlook.com  onder vermelding van naam, adres, telnr. en uw wijknaam. Daarna ontvangt u meer informatie over het precieze verloop hiervan.


Wilt u meer weten over een en ander, via onderstaande links kunt u het volledige persbericht downloaden en zelfs aanvullend materiaal zoals een filmpje op YouTube bekijken.
Persbericht in pdf
2c7a9065a514194131c3eccae649e019.pdf (88.41KB)
Persbericht in pdf
2c7a9065a514194131c3eccae649e019.pdf (88.41KB)

https://leeshuisje.blogspot.com/p/samen-naar-een-klimaatbestendig-breda.html    

(link inkopiëren in webbrowser)


Ommetje Troost

De activiteit - gepland op 1 november - is op grond van aangescherpte Corona-maatregelen verschoven naar een nader te bepalen moment.


Kern met Pit editie 2021

Van de KNHM foundation ontvingen we een brief over Kern met Pit 2021. Hieronder ter informatie een stuk
uit de brief en een link naar de te downloaden folder.

Ken je mensen die een idee voor hun wijk of buurt hebben?
Laat ze dan de uitdaging Kern met Pit aangaan! Of het nu gaat om een buurtmusical, zorgapp, basketbalveld, buurtmoestuin of het starten van een kunstproject in de buurt: door mee te doen met Kern met Pit kunnen bevlogen burgers binnen een jaar hun dromen waarmaken. Tijdens dit jaar staat KNHM foundation voor hen klaar met gratis advies, een eigen coach, gratis workshops, een landelijk netwerk, netwerkbijeenkomsten en hulp van ingenieursbureau Arcadis. Deelname is gratis. Is het doel bereikt dan ontvangen ze het predicaat Kern met Pit en duizend Euro.

Inschrijven voor Kern met Pit
Geïnteresseerde bewonersgroepen kunnen inschrijven van 1 september tot en met 31 oktober 2020. Wil je meer weten? Ga dan naar www.kernmetpit.nl  of neem contact op met KNHM foundation via 026 - 445 51 46. Je kunt ook alvast de folder downloaden op onderstaande link.

Folder Kern met Pit
scanKNHM01.pdf (963.48KB)
Folder Kern met Pit
scanKNHM01.pdf (963.48KB)


Folder Kern met Pit 2
scanKNHM02.pdf (1.33MB)
Folder Kern met Pit 2
scanKNHM02.pdf (1.33MB)Gemeente Breda en dorps- en wijkraden zetten handtekening onder Lokale Energie Agenda

De gemeente Breda en de Dorpsraad Princenhage, de Dorpsraad Prinsenbeek, de Wijkraad Haagse Beemden
en de Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West hebben op 10 juni 2020 hun handtekening onder de Lokale Energie Agenda (LEA) gezet. In de LEA staan afspraken over hoe de opbrengsten van de windmolens die langs de A16 komen te staan, ingezet gaan worden. De overgang naar niet-fossiele brandstoffen moet hierdoor sneller gaan en makkelijker worden.

Samen met gemeente Breda voeren de 4 dorps- en wijkraden de acties uit de LEA uit. De projecten uit de LEA gaan over energie besparen, duurzame energie opwekken op daken en communicatie en bewustwording. Acties die in de LEA zijn omschreven helpen mee aan het behalen van de landelijke doelstelling, namelijk de CO2-uitstoot met 49% verminderen in 2030 ten opzichte van 1990. Nederland heeft zich hiertoe verplicht in het Klimaatakkoord van Parijs en van Nederland.

Proefprojecten
Deze zomer doet de Raad van State uitspraak over de windmolens langs de A16. Vooruitlopend hierop starten de voorbereidingen voor sleutelprojecten in elke wijk/dorp: de Dobbelsteen in Princenhage, dorpsplein/kerk/ pastorie in Effen, het kerkgebouw in Prinsenbeek en een pilot met CO2-gestuurde ventilatieboxen in de Haagse Beemden, waar op dit moment bij heel veel woningen de warmte letterlijk de lucht in gaat. Het plan is om via het samenwerkingsverband Energie A16 woningen te isoleren en zonnepanelen op daken te plaatsen. In principe kan iedereen daar gebruik van maken, ook sportverenigingen en het MKB. Wethouder Greetje Bos hierover: “Energietransitie begint bij mensen en hun motivatie voor verandering. De wijze waarop deze lokale agenda tot stand is gekomen, getuigt van een gezamenlijk gevoel dat we aan de slag moeten. De goede samenwerking van de wijk en dorpsraden met de gemeente in het project energie A16 is hier een mooi voorbeeld van. Ik ben blij dat we samen dit traject gelopen hebben. Belangrijk is dat met deze Lokale Energie Agenda gedragen en concrete projecten worden voorgesteld om deze wijken en dorpen te verduurzamen. Op die manier versnellen de windmolens de lokale energietransitie”.

De digitale versie van de Lokale Energie Agenda kunt u via onderstaande knop downloaden.

Lokale Energie Agenda
digitale versie
lokale energie agenda.pdf (1.65MB)
Lokale Energie Agenda
digitale versie
lokale energie agenda.pdf (1.65MB)

In Memoriam Liejan van Horen

Recent bereikte ons het volgende bericht:

Samen bouwen aan een prachtig leven. Genieten.
Geloven in ons zelf, in onze eigen kracht.
Wandelen, fietsen, fotograferen, speuren in de natuur, planten, bomen, paddenstoelen,
insecten, vogels…..
Zorgzame moeder voor haar kinderen en liefdevolle oma voor haar kleinkinderen.
De stille kracht van het gezin en het maatje van Jan.
Geen poespas, geen opsmuk.
Op zichzelf, maar ook zorgzaam naar anderen.
Tijd voor vertrek naar het hutje in Frankrijk en te genieten waar we van houden.
Te ontstressen van de afgelopen maanden. Uitstel van datum om te vertrekken.
“Het spijt me”, zei Liejan bij herhaling de afgelopen week. De bedoeling werd uiteindelijk
helder. Ze heeft haar keuze gemaakt.
Liejan van Horen-Meeusen

 Breda, 3 april 1955                  Breda, 10 mei 2020
echtgenote van
Jan van Horen

 Liejan heeft zich jaren met hart en ziel ingezet voor de wijk, o.a. voor de website van het Bewonerskomitee en later ook voor de Facebookpagina Haagse Beemden. Zij zal worden gemist.

We wensen haar man, haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte de komende tijd.

------

Buitensport voor 55-plussers

Nu de Corona-maatregelen wat worden versoepeld is buitensport trendy. Het weer werkt mee, scholen en sportverenigingen zoeken de open ruimte op.

José van Haasteren doet via deze weg een oproep aan de 55-plussers in de wijk. De oproep luidt:

Wij sporten buiten. Sport u mee rond het Moerenveld? Startpunt vanuit Aardrijk 57a, in kleine groepjes. Elke donderdag om 10.00 uur. Neem zelf een drinkbeker en een waterflesje mee als gewichtjes. Wij hebben elastieken en zo.  Nadere informatie op 06 - 16 230 922.

-----------------

Asfaltonderhoud Westerhagelaan

Van de gemeente Breda, Directie Beheer, afdeling uitvoering, sectie GWW vernamen we het volgende:

Vanaf 28 april 2020 om 7.00 uur gaat de gemeente Breda asfaltonderhoud uitvoeren aan de Westerhagelaan, tussen de Niklaasberg en de Tinstraat/Westbroek.

De weg is dan volledig afgesloten voor alle verkeer. Het Industrieterrein Muizenberg blijft bereikbaar via de Tinstraat of de Moskesbaan.

Bewoners van de wijken Kesteren en Muizenberg kunnen via de Hambroeklaan of de Muizenberglaan (ter hoogte van de Paradijslaan) hun woning bereiken.

Doorgaand verkeer kan via de Emerparklaan rijden. Tegelijk met het werk aan de Westerhagelaan is er onderhoud aan het asfalt op de Laaghamlaan, deze weg is ook vanaf 28 april 7.00 uur afgesloten voor verkeer. Het verzoek aan de bewoners is om de auto(s) in de omliggende straten te parkeren.

Indien de werkzaamheden volgens planning verlopen (onder andere afhankelijk van het weer) zijn de werkzaamheden op zaterdag 2 mei afgerond.

-------------

Eikenprocessierups

Van de gemeente Breda, Afdeling wijkzaken kregen we de mededeling dat men volop gestart is met het nemen van maatregelen tegen de overlast van de processierups. Daarbij werd een plan van aanpak meegestuurd dat met de bewoners mag worden gedeeld. Een downloadbare pdf-versie vindt u onder de knop hieronder.

Ook zijn twee links toegevoegd voor meer informatie over respectievelijk de aanpak van dierplagen en vragen en antwoorden.

Plan van aanpak
beheersen eikenprocessierups
0780_19 Nota eikenprocessierups_V4.pdf (9.9MB)
Plan van aanpak
beheersen eikenprocessierups
0780_19 Nota eikenprocessierups_V4.pdf (9.9MB)


-------------

Bericht voor vrijwilligers in de wijk.

Van de gemeente Breda ontvingen wij een bedankje voor alle vrijwilligers in Breda. Omdat we aan de hand van de mailinglijst denken dat vele vrijwilligers in de Haagse Beemden dit bedankje zullen missen, zetten we het onverkort op de website.

Elke vrijwilliger verdient die pluim.

bedankje gemeente
aan alle vrijwilligers
02_Medewerkers en vrijwilligers dorps- en wijkcentra.pdf (490.73KB)
bedankje gemeente
aan alle vrijwilligers
02_Medewerkers en vrijwilligers dorps- en wijkcentra.pdf (490.73KB)
------------

Corona-virus

De Rijksoverheid heeft maatregelen ingesteld om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan.  

 De belangrijkste voor Brabant (en dus voor Breda) staan hieronder:
-       Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Beperk bezoek aan kwetsbare personen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en je medische hulp nodig hebt.
-        Iedereen in heel Nederland: probeer zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
-        Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. Mensen wordt dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
-        Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
-        Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van je gevraagd. Blijf pas thuis als je klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met je werkgever. En reis niet naar het buitenland.

 Omdat er veel fake news de ronde doet hebben we voor u de links geplaatst naar de officiële sites.  Voor meer informatie kunt u gebruik maken van de onderstaande link.

 


Op 23 maart heeft het Kabinet deze maatregelen nog verscherpt. De belangrijkste aanvullingen zijn:
·        Alle bijeenkomsten worden tot en met 1 juni verboden.
·        Het advies om zo veel mogelijk thuis te blijven, blijft staan. Ga alleen naar buiten voor werk als je niet thuis kunt werken, om boodschappen te doen of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen mag, maar niet in een groep. Ook moet de 1,5-meter-regel in acht worden genomen.
·        Binnenshuis geldt vanaf nu: maximaal drie mensen op bezoek. Dat betekent dus dat veel verjaardagsfeestjes niet kunnen doorgaan. Ook binnen moet anderhalve meter afstand worden gehouden.
·        Als iemand koorts heeft, moeten alle gezinsleden thuisblijven. Uitgezonderd zijn mensen met een 'cruciaal' beroep.
·        Winkels en openbaarvervoerbedrijven moeten maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden.
·        Mensen met 'contactberoepen' als kappers en schoonheidsspecialisten mogen hun beroep tot 6 april niet uitoefenen.
·        Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Bij groepen van drie mensen of meer, gezinnen uitgezonderd, kan worden opgetreden. Wie zich niet aan de regels houdt, kan een boete krijgen van 400 euro. Parken, stranden en campings kunnen worden gesloten.

Meer over de (aanvullende) maatregelen vindt u onder onderstaande knop.


  Wees voorzichtig en blijf gezond.


THEATER VOORSTELLING


Voor bewoners bestaat de mogelijkheid om  een theatervoorstelling maandag 09 maart om 19:30 in wijkcentrum Heksenwiel gratis bij te wonen.

Als u zich nog wilt aanmelden, dan kan dat!

Het is voor zowel bewoners als professionals dus als u op een leuke en interactieve manier geïnformeerd wilt worden over dit actuele thema, maak dan gebruik van deze gelegenheid! Er zijn geen kosten aan verbonden.

Stuur gerust deze uitnodiging door.
Aanmelden kan bij: receptie@zorgvoorelkaarbreda.nl of bel 076 -525 15 00.

 


Verkeersonderzoek Noordelijke Rondweg (NRW)


Op 6 februari 2020 werd door de gemeente Breda in het buurtcentrum in de Belcrum een informatie-avond gehouden over een mobiliteitsonderzoek Noordelijke Rondweg. Naast een stukje informatie over de te volgen procedures was er ook de mogelijkheid om op een knelpuntenkaart aan te geven waar voor de aanwezigen er knelpunten lagen. Ook werd gewezen op de mogelijkheid een enquête in te vullen, die mee weegt in het verkeersonderzoek. De mogelijkheid om knelpunten aan te geven en de enquête  is er voor iedere burger van Breda. De communicatie rondom een en ander is wat achtergebleven door ziekte van een medewerker en een persbericht dat de krant niet gehaald lijkt te hebben. EN, de termijn loopt af op 1 maart aanstaande.

Voor de bewoners van de Haagse Beemden is dit wel een belangrijke zaak, zowel de (algemene) enquête als de knelpuntenkaart. Daarom willen wij onze wijkbewoners hierop attenderen en hebben we de link naar de betreffende pagina (waarop zowel enquête als knelpuntenkaart te vinden zijn) onderaan dit bericht toegevoegd. (knop PlanBreda)

Wij hopen u hiermee nog op tijd op de hoogte te hebben gebracht.
_____________________________________________

Wijkraad zoekt medewerkers

Momenteel is de bezetting van de wijkraad te klein om alles wat op ons af komt adequaat te kunnen behandelen, begeleiden, enz. Denk maar aan:
- de Energietransitie;
- De vermindering van CO2 uitstoot;
- De Amercentrale die van de kolen af moet, met mogelijke effecten op het stadsverwarmingsnet;
- de kreet "Nederland moet van het gas af" (gas hebben we ook nog in delen van de wijk);
- alternatieve energievormen (zonnepanelen, warmtepompen, enz.);
- windmolens langs de A 16;
- het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen in de wijk;
- de nieuwe omgevingswet;
- het verkeersonderzoek Noordelijke Rondweg;
en nog veel meer.
Daarom zoeken we medewerkers in de wijk. Als je wil participeren op één van de onderwerpen, graag. Meld je aan op bekom@haagsebeemden.nl en wij leggen je uit wat we samen kunnen doen op het vlak van jouw interesse.

                                                                  ________________________________________


Informatiebijeenkomst over verkeersonderzoek Noordelijke Rondweg

Op  donderdag 6 februari houdt de gemeente Breda een informatiebijeenkomst over een verkeersonderzoek Noordelijke Rondweg (NRW). Omwonenden van de NRW en bedrijven worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd. De bijeenkomst wordt gehouden in het Belcrumhuis aan het Paulus Potterplein 12. Aanvang is 19.30 uur. Einde van de avond om ongeveer 21.00 uur.

Bent u geïnteresseerd dan kunt u via onderstaande link de uitnodiging downloaden.

 __________________________________________________________________________________________________________________

INFORMATIE OVER HET KLIMAATFONDS

Het Klimaatfonds verstrekt leningen tegen een lage rente om projecten te realiseren die bijdragen aan de klimaatdoelstelling van de stad. Het gaat om projecten op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking, mobiliteit en klimaatadaptatie.

 Wat u moet weten
Een aanvraag voor een lening kan ingediend worden door bewoners (verenigd in een stichting, coöperatie of vereniging), bedrijven, instellingen en verenigingen.
Aan privé personen wordt geen lening verstrekt.
Het Klimaatfonds Breda verstrekt geen lening voor de algemene bedrijfsfinanciering.
De lening heeft een vast rentepercentage van 2,0% per jaar, gedurende de looptijd van de lening.
Per jaar wordt € 200.000 in het Klimaatfonds gestort.
De leningen worden verstrekt volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, totdat het jaarlijkse budget op is.

Voorwaarden
Een project moet leiden tot een aanzienlijke CO2 vermindering (minimaal 250 gram CO2 reductie per gefinancierde fondseuro per jaar).
De looptijd van de lening is maximaal 15 jaar en moet per maand annuïtair of lineair afgelost worden.
De lening per aanvraag is minimaal € 25.000.
De lening per aanvraag is maximaal € 100.000.
Tenminste 10% van de projectkosten wordt op een andere manier dan een lening uit het klimaatfonds gefinancierd.
Wordt minimaal 33% van de projectkosten gefinancierd anders dan door een lening uit het klimaatfonds, dan komt u in aanmerking voor de rentekorting van 0,5%. De rente bedraagt dan 1,5% per jaar.

 Meer informatie en aanvragen
Wilt u meer informatie en/of een lening aanvragen dan neemt u contact op met Gemeente Breda via telefoonnummer 14 076 of het contactformulier op de website www.breda.nl/klimaatfonds-breda. kenniscafé over monitoring en handhaving van geluid
Graag breng ik onderstaande uitnodiging voor het kenniscafé over monitoring en handhaving van geluid onder uw aandacht. Wij zouden het op prijs stellen als u deze uitnodiging ook wilt verspreiden via uw eigen kanalen.

 

Hier vindt u de uitnodiging: https://www.brabant.nl/subsites/windenergiea16/actueel-windenergie-a16/2019/kenniscafe-monitoring-en-handhaving-geluid

Mocht u hierover nog vragen hebben, graag mailen naar WINDENERGIEA16@brabant.nl


 Overleg over activiteiten rond WC Heksenwiel

 Op vraag van omwonenden (met name vanuit de Flat aan de Tweeschaar) is er een overleg geweest tussen de Gemeente Breda, de wijkraad en de bewoners. Hieruit is het volgnde naar voren gekomen.   

Met betrekking tot de voorzijde van het WC Heksenwiel, incl. oversteek:

 • Er lopen veel mensen over het pad tussen Kerk en appartementencomplex. Om de oversteek hier naar toe te verplaatsen moet de bushalte verschoven worden      (geen oversteek over bushalte). Voor verplaatsen bushalte en aanpassen is momenteel geen geld meer. Was geld i.v.m. subsidie Provincie maar het werk moest in bepaalde tijd uitgevoerd zijn.

De middelen die beschikbaar zijn steekt men liever in de realisatie van onderdeel 4, de rotonde.  

 • Mogelijkheid blijft ook bestaan om oude oversteek bij Tweeschaar weer opnieuw aan te leggen maar      dan moet de nieuwe oversteek verwijderd worden.  Bij terugplaatsen van een voetpad levert geen      Zebrapad op.
 • Martijn biedt aan om het pad twee tegels breder te maken, de opgang blijft gelijk. Maar op het    middelgedeelte kan men dan beter elkaar passeren. De breedte daar gaat dan van 1.80 m naar 2.40 m.  (wel even kijken of het kan met de boomwortels)
 • Er wordt gedacht om een rotonde aan te leggen op de kruising Heksenwiellaan / Emerparklaan. Het      realiseren hiervan is o.a. afhankelijk van inpasbaarheid en beschikbare financiën.

Met betrekking tot het plein:

 • Het plein wordt vergroend. Er komen o.a. meer bomen op het plein om het galmen minder te maken. Ook past het in het beleid van Klimaatadoptatie om minder verharding te hebben
 • Het Archief krijgt een vast terras aan de zijkant (i.p.v. een vlonder) en een terras aan de voorkant (ook aan de zijkant)
 • Er komt een vorm van een talud (groen)
 • Er wordt een kinderspeelplaats gerealiseerd met wat speelmogelijkheden. Deze wordt aan de straatkant afgeschermd met een haag.

Met betrekking tot de achterkant:

 • Bewoners hebben tijdens overleggen opnieuw aangegeven om de doorsteek tussen winkelcentrum en Bib af te sluiten. Dat wordt een (Brom)fiets en voetpad. De hekken gaan weg en enkele parkeerplaatsen vervallen. Daardoor kan er een lust worden gemaakt waarover de automobilist terug kan rijden richting Heksenwiellaan (lang weerszijden van de parkeervakken). Het wegvallen van de parkeerplaatsen hier wordt opgevangen door de parkeerplaats aan de achterzijde van de nieuwe onderdoorgang
 • De invalidenparkeerplaatsen worden herverdeeld over het gebied. Zo komt er één bij de apotheek en komen er twee bij de onderdoorgang.
 • Bij het watertheater wordt een terras gerealiseerd voor Multivlaai. 

Wij blijven voor - en met - u de ontwikkelingen volgen. 

 

Wijkplatform Haagse Beemden

mailadres: wijkplatformhb@gmail.com

facebook:  wijkplatformhb

 

Let op: nieuw mailadres en nieuwe facebookpagina m.i.v. 11 maart 2019

  Het Wijkplatform Haagse Beemden bestaat uit betrokken wijkbewoners en de sociaal wijkbeheerder van de gemeente Breda en kan een beroep doen op betrokken professionals en ondernemers.

 Iedere wijkbewoner is van harte welkom om mee te denken over bewonersinitiatieven die buurt of wijk socialer maken, mensen met elkaar verbinden en onze wijk prettiger maken om in te wonen. Heb jij of heeft jouw organisatie een idee dat hieraan bijdraagt? Kom naar het Wijkplatform, het Wijkplatform kan met je meedenken, adviseren en verbinden!

 Het Wijkplatform komt in 2019 bijeen op de volgende data :

 10 april             Basisschool Kievitsloop                        ’t Blok 175

8 mei                Ontmoetingscentrum de Sleutel             Vlierenbroek 32

12 juni              Buurthuis Gageldonk                            Gageldonksepad 5

10 juli               Basisschool Kievitsloop

14 augustus     Ontmoetingscentrum de Sleutel

11 september   Buurthuis Gageldonk

9 oktober          Basisschool Kievitsloop

13 november    Ontmoetingscentrum de Sleutel

11 december    Buurthuis Gageldonk

 Daarnaast zijn er twee bijzondere bijeenkomsten, waarin de initiatieven die het half jaar daarvoor bij het Wijkplatform zijn geweest zich presenteren. Dit gebeurt op 28 mei a.s. in Wijkcentrum Heksenwiel (2 e helft  2018)  en op 26 november, wederom in Wijkcentrum Heksenwiel ( 1 e helft 2019)

 Naast de reguliere bijeenkomsten is er op 25 juni ook een evaluatiebijeenkomst waarin de werkwijze van het Wijkplatform centraal staat


Start herinrichting  winkelcentrum Heksenwiel 

 
Aannemer Graaumans start in opdracht van  de Gemeente Breda met de herinrichting van het winkelcentrum Heksenwiel op 18 februari.  
 
Het werk begint aan het voorplein bij de zonnewijzer.  Medio maart start het werk aan het parkeerterrein aan de Heksenwiellaan. Het parkeerterrein blijft bereikbaar. 
 
De aannemer werkt in fases om de winkels zo goed mogelijk bereikbaar te houden. 
 
Het werk is naar verwachting begin mei gereed, afhankelijk van onder andere het weer. 
 
Informatie Heeft u vragen? Ga naar www.breda.nl of neem  contact op via www.breda.nl/contact,  WhatsApp 06 – 46 66 26 66, twitter@breda,  facebook Gemeente Breda of bel 14 076. 

 

 

 

 

 Zing mee “Uit het Hart” met Vocaal Ensemble Novafonie!

 Vocaal Ensemble Novafonie organiseert een open repetitie op donderdagavond 21 februari in buurthuis Gageldonk, Gageldonksepad 5, wijk Haagse Beemden, Breda. Novafonie is onlangs gestart met de repetities voor het zangproject “Uit het Hart”. Een mooie gelegenheid dus voor nieuwe leden om nu in te stappen! Op 10 november 2019 viert het koor het 30-jarig bestaan met een bijzonder concert in Breda. De leden hebben hun hart laten spreken en elk een koorwerk aangedragen aansluitend bij het thema “Uit het Hart”. Het koor zingt muziek van o.a. Stravinsky, Lauridsen en Brahms, maar ook van Billy Joël en Paul Simon. Uitdagend en afwisselend repertoire dus!

 Heb je zin om mee te zingen, kom dan naar de open avond op 21 februari. Ben je een hoge sopraan of tenor dan is jouw stem extra welkom! De repetities zijn iedere donderdagavond van 20.00 tot 22.15 uur. Je kunt je aanmelden via novafonie@gmail.com. En wie weet zing jij binnenkort ook mee “Uit het Hart” met Novafonie!

 Vocaal Ensemble Novafonie

 Novafonie is een a-capella kamerkoor uit Breda bestaande uit ruim 20 enthousiaste leden onder leiding van dirigente Alice Roes. Het repertoire is heel gevarieerd: muziek van 1600 tot heden. Het motto is zingen op niveau en met plezier! Na de repetitie drinkt het koor nog gezellig een drankje in de bar van het buurthuis. Naast het jaarlijks concert heeft Novafonie regelmatig optredens, zoals op Betoverend Breda, festival Middelburg Volkoren en de Kulturele Amateur Manifestatie Breda. Kijk voor meer informatie op de website: http://novafoniebreda.nl of op facebook @Novafonie.

  


Ad Brekoo, stopt als voorzitter Bekom.

 Ad Brekoo voorzitter van de wijkraad Haagse Beemden, heeft in verband met zijn gezondheid, besloten zijn functie neer te leggen. De functie van voorzitter wordt door Fred de Rooij waargenomen. Fred is te bereiken via het mailadres fred.derooij@haagsebeemden.nl

 De openbare vergadering van 22 januari komt hierdoor te vervallen. 

 


   Breda Gelijk

Het platform Breda Gelijk zet zich in voor mensen met alle soorten beperkingen en hun mantelzorgers.

Breda Gelijk wil onze stad inclusief maken.

Op initiatief van Breda Gelijk is er deze zomer een schouw geweest rondom winkelcentrum Heksenwiel, wijkcentrum Heksenwiel en rondom de Lucaskerk, het Kraaienest en medischcentrum Kroeten. Op een later tijdstip is er een schouw geweest rondom winkelcentrum De Donk, apotheek Haagse Beemden, buurthuis Gageldonk, winkelcentrum De Berg e.o..

Aan de schouw werd deelgenomen door de wijkraad, de gemeente en een tweetal ervaringsdeskundigen, waarvan 1 persoon in een rolstoel en de andere persoon is slechtziend.

De bevindingen zijn opgenomen in een tweetal rapportages welke binnen de gemeente aangeboden zijn om enerzijds op korte termijn aan gevaarlijke situaties iets te doen en met plannen rekening te houden met andere opmerkingen in de rapportages.