VOOR DE WIJK

Verhoging energiekosten Stadsverwarming.

Ennatuurlijk heeft kenbaar gemaakt de Gigajoule-prijs te verhogen van € 22,7 naar € 44,9. Een forse prijsverhoging, mede omdat er niet met aardgas wordt gestookt, maar slechts (tot 30 %) hoeft te worden bijgewarmd. Op vragen van de wijkraad over de becijfering/reden van die verhoging wordt slechts verwezen naar hun website. Ook de ACM heeft op onze vragen met een algemeen verhaal gereageerd en lijkt er de vingers niet aan te willen branden. De gemeente Breda heeft nog niet op ons bericht gereageerd. De landelijke politiek gaat bekijken of de Warmtewet wordt aangepast (duurt vermoedelijk nog wel een jaartje). Tempo ontbreekt op alle fronten, daadkracht eveneens.
Dus moet de burger zelf gaan reageren. Inmiddels loopt er een petitie tegen de verhoging. Wij adviseren om massaal deze petitie te ondertekenen. Wellicht kan dit tot wat meer actie leiden. De link naar de petitie vindt u hieronder. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.
DOWNLOADKNOP VERWIJDERD.