VOOR DE WIJK

Subsidie voor energiebesparende bewonersinitiatieven

Steeds meer Bredase inwoners slaan de handen ineen om iets in hun wijk of buurt te betekenen op het gebied van energiebesparing. De gemeente Breda komt met een subsidieregeling om deze bewonersinitiatieven te ondersteunen. Het gaat hierbij om initiatieven die als doel hebben om de warmtevraag van woningen terug te dringen. Vanaf januari 2024 is er een subsidie van maximaal 5.000 euro per bewonersinitiatief beschikbaar.

De gemeente Breda heeft hoge ambities wat betreft duurzaamheid en de energietransitie. Het Bredase doel is in 2044 geen aardgas meer gebruiken en klimaatneutraal zijn. Als gemeente werken we samen met bewoners, ondernemers, instellingen en andere partners om dit te bereiken.

Bewonersinitiatieven spelen een belangrijke rol in deze energietransitie.

Peter Bakker (wethouder Energie)
“Dit is een mooi voorbeeld van hoe bewoners en gemeente in Breda samenwerken aan energiebesparing en klimaatdoelen”, aldus Peter Bakker (wethouder Energie). “Door de stijgende energieprijzen neemt de vraag naar energiebesparende maatregelen toe. Bewonersinitiatieven spelen een belangrijke rol in deze energietransitie. Met de nieuwe subsidieregeling geven we deze bewonersinitiatieven een extra zetje om daadwerkelijk aan de slag te gaan en zetten we weer een mooie stap richting ons doel om minder afhankelijk te worden van energie.”

Terugdringen warmtevraag woningen
De subsidieregeling heeft als doel om bewonersinitiatieven (ook wel 'energie-initiatieven’ genoemd) binnen de gemeente Breda te ondersteunen bij voorbereidende activiteiten om de warmtevraag van woningen terug te dringen. Bewonersinitiatieven kunnen de subsidie inzetten voor het organiseren van activiteiten om gezamenlijk in hun buurt of wijk het energieverbruik omlaag te brengen. Denk hierbij aan informatiebijeenkomsten of het laten uitvoeren van een warmtebeeld- of energiescan van woningen. Hierdoor kunnen buurtinitiatieven bewoners in hun buurt of wijk informeren en activeren om de warmtevraag van hun woningen omlaag te brengen.

De subsidie kan vanaf januari 2024 worden aangevraagd. Het gaat om maximaal 5.000 euro per initiatief.
 


De Greenhopper komt bij u in de buurt!

Het mobiele energieloket Greenhopper staat binnenkort bij u in de buurt. U kunt er terecht met vragen over bijvoorbeeld:
1. subsidies en leningen voor het verduurzamen van uw huis
2. isoleren en de stappen na isoleren
3. warmte oplossingen: van infraroodpaneel tot (hybride) warmtepomp
4. en al uw andere vragen over het verduurzamen van uw huis en het besparen van energie

De gemeente en de energiecoach van de Bredase energiecoöperatie (BRES) staan u graag te woord.

Locaties en openingstijden
Kroeten
Helmkruid (bij kruising met Watermunt), Kroeten
datum & tijd
dinsdag 7 november   -   18.30 - 21.00 uur
woensdag 8 november  -  10.30 - 14.00 uur
vrijdag 10 november  -  13.00 - 16.00 uur
woensdag 15 november  -  10.30 - 14.00 uur
donderdag 16 november  -  18.30 - 21.00 uur

 Princenhage
Haagsemarkt, Princenhage
datum & tijd
dinsdag 21 november  -  18.30 - 21.00 uur
woensdag 22 november  -  14.30 - 18.00 uur
vrijdag 24 november  -  10.30 - 14.00 uur
woensdag 29 november  -  10.30 - 14.00 uur
donderdag 30 november  -  18.30 - 21.00 uur

 

Woonvisie Gemeente Breda   2040

(de Wethouder komt de wijk in)

Op 21 september jl. heeft de gemeente een participatiebijeenkomst gehouden met de wijk en dorpsraden, over de Woonvisie 2040. De gemeente haalt de input hiervoor op verschillende manieren. Zo heeft men 10 stellingen uitgezet via het Digipanel en online. Wilt u reageren, dan kunt u dat via onderstaande knop.

10 stellingen woonvisie Breda 2040
Verder gaat wethouder Arjen van Drunen met de bakfiets de wijken in om met bewoners in gesprek te gaan en zo input op te doen. Op 25 oktober a.s. is hij in de Haagse Beemden, bij buurtpunt de Bezemsteel en wel tussen 15:00 en 16:00 uur. Mer informatie vindt u in de Newsroom van Thuis in Breda, via onderstaande knop.

Newsroom Thuis in Breda
Netwerkbijeenkomst Haagse Beemden Verbindt

Op 24  oktober a.s. houdt Haagse Beemden Verbindt een brede netwerkbijeenkomst. Op die bijeenkomst laat men zien wat er de afgelopen periode is bereikt en is men op zoek naar plannen en ideeën voor de komende tijd. De bijeenkomst wordt gehouden in de Lucaskerk aan de Tweeschaar 125. Inloop is vanaf 19:15 uur. De bijeenkomst begint om 19:30 uur en duurt tot uiterlijk 21:30 uur.
Het volledige programma vindt u op de uitnodiging die u met onderstaande knop kunt downloaden.
Een plek voor je verdriet.

Op vrijdag 3 november a.s. organiseren de PKN- en RK-gemeenschappen uit de Lucaskerk samen met het Ontmoetingscentrum De Sleutel een plek waar verdriet mag zijn en mag worden gedeeld.

De avond wordt gehouden in De Sleutel, Vlierenbroek 30, de aanvang is 19:00 uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten.

Meer info vindt u op de flyer die u met onderstaande knop kunt downloaden.
Uitnodiging bijeenkomst Energie A16

Op 16 november 2023 wordt door Energie A16 een bijeenkomst georganiseerd onder het motto "een duurzame woning voor iedereen?" Men neemt u graag mee op reis langs de volgende punten:
- de ervaringen bij het opzetten van de ideale bewonersreis;
- de obstakels die men tegen kwam;
- de mogelijke oplossingen voor een eerlijke energietransitie.
De bijeenkomst is in de Electron MotMot gallery aan de Speelhuislaan 171. De aanvang is 12.15 uur en de bijeenkomst eindigt om 17.30 uur. Aanmelden kan tot 8 november. De aanmeldknop staat op de flyer die u met onderstaande knop kunt downloaden.

Opening Buurtpunt.

Op zaterdag 7 oktober 2023 opent het Buurtpunt "De Bezemsteel" officieel haar deuren. De opening is om 13.00 uur, het adres: Heksenakker 76. U bent van harte welkom.
Wil u de flyer bekijken? Deze is te downloaden met de onderstaande knop.

flyer buurtpunt
20231007 opening bezemsteel.jpg (101.82KB)
flyer buurtpunt
20231007 opening bezemsteel.jpg (101.82KB)
Goed voorbereid ouder worden? Kom naar ‘Later is Nu’

Beeldmerk-Later-is-Nu[6350]
Beeldmerk-Later-is-Nu[6350]

Op maandag 2 oktober start in wijkcentrum Heksenwiel de campagne Later is Nu. Want op een prettige manier thuis ouder worden, dat willen we allemaal! En gelukkig hebben we daar zelf ook invloed op. Uw leefstijl en de dagelijkse keuzes die u maakt, doen ertoe! De preventie campagne ‘Later is Nu’ is bedoeld voor thuiswonende senioren in de Haagse Beemden Noordoost. De campagne wordt georganiseerd door Zorg voor elkaar Breda i.s.m. bewonersgroepen.
Professionals uit de wijk informeren u over onderwerpen die u belangrijk vindt. En gaan met u in gesprek. Ook maakt u tijdens de bijeenkomsten kennis met buurtbewoners van uw eigen leeftijd. Dat is niet alleen gezellig, maar ook belangrijk. Want contact met mensen in uw omgeving helpt zeker bij langer prettig thuis wonen.
Gratis
Kom daarom op 2 oktober naar de leuke, actieve startbijeenkomst in wijkcentrum Heksenwiel. Deze wordt ’s ochtends en ’s middags aangeboden, het programma is hetzelfde. Tussen de middag bieden we gratis een eenvoudige lunch aan. Beide bijeenkomsten worden geopend door wethouder Arjen van Drunen.
Waar?
Wijkcentrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2 | Breda
Wanneer?
Maandag 2 oktober;
• Ochtend: 10.00 tot 12.00 uur, aansluitend lunch tot ongeveer 13.00 uur
• Middag: 14.00 tot 16.00 uur, lunch vanaf ongeveer 13.00 uur
Aanmelden
Via: www.laterisnubreda.nl
of stuur een e-mail naar: samen@laterisnubreda.nl
of bel tijdens kantooruren: 076 – 525 15 02
PS: Voorheen draaide deze campagne onder de naam ‘Wonen met Gemak’

Inmiddels is het programmaboekje beschikbaar. Dit kunt u downloaden met de onderstaande knop.

programmaboekje Later is Nu HB Noordoost
Programmaboekje Later is Nu Haagse Beemden[6639].pdf (947.65KB)
programmaboekje Later is Nu HB Noordoost
Programmaboekje Later is Nu Haagse Beemden[6639].pdf (947.65KB)

Open dag TenneT

Naar aanleiding van het ondergronds brengen van de 150 kV hoogspanningsleidingen houdt TenneT op woensdag 13 september 2023 open dag aan het Moerenpad kruising Noortberghmoeren, van 13.00 tot 16.00 uur. De letterlijke tekst van de uitnodiging treft u hieronder aan.

TenneT
TenneT

De aannemers van TenneT werken hard aan de verkabeling van de 150 kV-hoogspanningslijn. In de landgoederenzone, achter de Noortberghmoeren, is nu een grote boormachine opgesteld die de ondergrondse verbinding gaat maken. Voor wie de boor in actie wil zien organiseren TenneT en aannemer Van Gelder op woensdag 13 september (van één tot vier uur) een open dag.
De ingang voor de open dag komt bij de kruising van het Moerenpad met de Noortberghmoeren. Er is geen parkeergelegenheid, vandaar het verzoek om met de fiets of te voet te komen.
De open dag draait om de techniek van het boren. Waar je niets over zult horen is de aanleiding om de hoogspanningslijn ondergronds te brengen. Dat het er mooier uit gaat zien zonder hoogspanningsmasten is een leuke bonus, maar het draait om het verminderen van de straling van elektromagnetische velden (EMV).
Zo’n twintig jaar geleden verschenen de eerste onderzoeken die wezen op gezondheidsrisico’s van EMV van hoogspanningslijnen. In 2009 heeft de wijkraad Bekom een werkgroep geformeerd, die als doel kreeg onze wijk uit de EMV-straling te krijgen. Het heeft even geduurd (met name om de gemeente Breda mee te krijgen), maar de verwachting is dat dit doel eind dit jaar wordt bereikt.
In 2018 concludeerde ook de Gezondheidsraad dat omwonenden van bovengrondse hoogspanningslijnen meer kans hebben op Alzheimer, dementie, hersentumoren en leukemie. Samengevat: al vanaf een magneetveldsterkte van 0,3 microTesta (μT) nemen de risico's toe. Hoe dichter je bij de hoogspanningslijn woont, hoe hoger het stralingsniveau. En hoe langer je in te hoge straling woont, hoe hoger de kans op gezondheidsschade.
Al eerder gold er uit voorzorg een maximale magneetveldsterkte van 0,4 μT voor nieuwe bouwplannen. Voor bestaande gevallen is er een landelijke verkabelingsregeling, waar de gemeente Breda nu gebruik van maakt.
MEER WETEN?
EMV-straling wordt niet tegengehouden door grond. Echter, onder de grond komen de kabels dicht op elkaar te liggen. Daardoor wordt het magneetveld veel kleiner dan bij een bovengrondse verbinding. Bovendien komen de kabels in de wijk op minimaal 20 meter diepte te liggen, waardoor het stralingsniveau boven de grond verwaarloosbaar wordt.
Om een idee te geven van de huidige stralingsniveaus… Op de netkaart van het RIVM (
https://data.rivm.nl/apps/netkaart/) kun je zien dat in een strook van 2 x 80 meter rond onze hoogspanningslijn de indicatieve magneetveldsterkte boven de 0,4 μT ligt. Met hulp van Kenniscentrum EMV van het RIVM konden globaal ook stralingsniveaus op andere afstanden worden berekend.
Wie meer wil weten kan een kijkje nemen op de website van de werkgroep:
http://www.150kv.nl.

Inspreker SV-tarieven op openbare vergadering

De heer Welschen heft zich als betrokken wijkbewoner verdiept in de tarieven van de Stadsverwarming in onze wijk. Hij ziet dat er momenteel veel meer betaald wordt door stadsverwarmingsafnemers, dan door gasgebruikers. Dit heeft hij aan de hand van een powerpointpresentatie duidelijk gemaakt. De presentatie is middels onderstaande knop te downloaden.
Hij is voornemens dit verder op de politieke agenda te krijgen, maar zoekt daarvoor support. Wie hem daarin wil steunen/helpen kan met hem contact opnemen op: paulwelschen50@gmail.com.

Vrijwilligersmarkt Haagse Beemden op 1 september a.s.

De Informatiepunten Haagse Beemden organiseren op 1 september a.s. (van 16:00 tot 18:00 uur) een "vrijdagmiddagborrel" voor wijkbewoners (met name nieuwe bewoners en gepensioneerden). Doel is hen te attenderen op de vrijwilligersorganisaties in de wijk en hen de mogelijkheid te geven daarmee kennis te maken. Wellicht geeft dit aanleiding je voor een van de organisaties in te zetten.

Dus, als je tijd over hebt en idee had iets in de wijk te doen als vrijwilliger, zet dan 1 september vast in je agenda.

De flyer kan je downloaden met de onderstaande knop.

flyer vrijdagmiddagborrel
flyer vrijdagmidagborrel.png (587.7KB)
flyer vrijdagmiddagborrel
flyer vrijdagmidagborrel.png (587.7KB)
Sponsorrit t.b.v. Rolerisuit op 3 september a.s.

Ook dit jaar organiseren de "Culinair Bikers" een sponsorrit voor de stichting Rolerisuit. Geïnteresseerde motorrijders kunnen meer informatie krijgen via: toercommissie@culinairbikers.nl en/of het volledig persbericht downloaden via onderstaande knop. 

Meer informatie over de stichting vind je op www.rolerisuit.nl

persbericht sponsorrit
persbericht sponsorrit Culinair Bikers.pdf (57.79KB)
persbericht sponsorrit
persbericht sponsorrit Culinair Bikers.pdf (57.79KB)

Gluren bij de buren.

 Zondag 2 juli was Gluren bij de Buren Breda. Op 50 locaties in Breda lieten lokale amateurkunstenaars zien wat ze in huis hebben.
Bezoekers konden wandelend of fietsend naar verschillende optredens. Naast particuliere tuinen, veranderden ook zorglocaties, tuindersverenigingen en hofjes in tijdelijke theaters. Zo stond er een dansgroep bij ontmoetingsplek De Ruimte en een Japanse drumband in de gezellige tuin op De Dreef.
Programmamaker Chelsi Maas: “Ik ben zelf bij verschillende locaties geweest. Het was prachtig om te zien dat buren die elkaar nooit hebben gesproken nu een heerlijke dag hebben ervaren samen. Verschillende amateurkunstenaars hebben ook echt een goede show neergezet, en natuurlijk ook heel fijn dat het, na de afgelopen dagen, mooi weer was!”
Johan van Veen heeft bij verschillende locaties de ontmoetingen en optredens in beeld gebracht. Heb je meegedaan of een lokatie bezocht? De plaatjes zijn te zien op de Facebookpagina van de organisatie: https://www.facebook.com/glurenbijdeburenzomer
De zomereditie van Gluren bij de Buren is in 2024 terug op zondag 30 juni.
Dus als je mee wil doen, kan je de datum vast in je (nieuwe) agenda zetten.


Inloopavond AlWel

Op maandag 19 juni 2023 houden de gemeente Breda, Surplus en Woningbouwcorporatie AlWel een inloopavond over een woningbouwontwikkeling op het braakliggend terrein aan de Muizenberglaan/Kesterenlaan. U bent van harte welkom tussen 16:30 en 19:00 uur in Inloop "de Verbinding"aan de Alexberg 2a. Er zijn medewerkers aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Met onderstaande knop kunt u het volledig Breda Bericht downloaden.

Uitvoeringsakkoord Wijk- en Dorpsraden 2023/2026.

Op maandag 27 maart jl. hebben de wijk- en dorpsraden en de gemeente Breda voor de periode 2023/2026 een nieuw uitvoeringsakkoord ondertekend. Namens de gemeente Breda waren de wethouders wijkaanpak aanwezig. Hoe zij aankijken tegen de samenwerking moge blijken uit onderstaande quotes. Na de ondertekening was er een presentatie over energietransitie en vertelde een vertegenwoordiger van Zandberg-oost over hun energie-initiatief.

Ondertekening
Ondertekening

Ondertekening door wethouders Van Drunen en Bruijns.

Quote wethouder Arjen van Drunen (wijkaanpak sociaal): “We staan als stad voor grote opgaven. Denk bijvoorbeeld aan de energieopgave of het vergroten kansengelijkheid. Daar hebben we echt iedereen voor nodig. De dorps- en wijkraden kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Daarom willen we elkaar gelijk van begin af aan goed betrekken. Zij zijn immers op de hoogte van de specifieke sentimenten in het wijk of dorp. Het is ontzettend fijn dat de leden van deze raden vrijwillig mee willen blijven denken over die ontwikkelingen van de stad.”

Quote wethouder Jeroen Bruijns (wijkaanpak fysiek): “Dorps- en wijkraden zijn dé deskundigen van hun eigen leefomgeving. Voor ons als gemeente zijn ze daarom enorm waardevol als partner en belangenbehartiger. We gaan graag zo vroeg mogelijk met hen in gesprek. De rol van dorps- en wijkraden is signalerend en adviserend maar steeds vaker ook mede-organiserend. Dat gaat al goed, maar daar kan nog wel een tandje bij. Dat doen we door dorps- en wijkraden nog meer vanuit hun eigen agenda met ons mee te laten denken en doen. Daarom ben ik ook zo blij met dit uitvoeringsakkoord. Met dit als basis kunnen we nog beter gebruik maken van de dorps- en wijkraden en beter inzetten op participatie.”

Bent u geïnteresseerd in het akkoord en de brief aan de Raad, kunt u deze via onderstaande knoppen downloaden.
Advies wijkraad m.b.t. tijdelijke woningen

De wijkraad heeft deelgenomen aan de klankbordgroep Tijdelijke Woningen Bredestraat. Aan elk der partijen binnen die klankbordgroep is gevraagd een advies uit te brengen over de randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan als er besloten wordt deze woningen te realiseren.

De wijkraad heeft vanuit haar neutraliteit kritisch gekeken naar die randvoorwaarden. Het conceptadvies is via de website voorgelegd aan de wijk en op de openbare vergadering van 20 maart jl. Naar aanleiding van reacties uit de wijk zijn op onderdelen nog aanpassingen doorgevoerd.

Voor geïnteresseerden bieden we via onderstaande knop het definitief advies (met begeleidende brief) ter kennisneming aan. Insprekers en andere respondenten danken we via deze weg voor hun inbreng.  

advies tijdelijke woningen
Advies Tijdelijke Woningen.docx (51.16KB)
advies tijdelijke woningen
Advies Tijdelijke Woningen.docx (51.16KB)
WEBINAR en App-je van Provincie en EnergieA16

De provincie Noord-Brabant heeft samen met een aantal ontwikkelaars van Energie A16 een app gelanceerd. Tijdens een webinar op woensdag 29 maart om 19.00 uur licht de provincie Noord-Brabant toe waarom de app in het leven is geroepen, geeft app-ontwikkelaar Arcadis uitleg over het gebruik van de app en deelt men  de eerste feedbackresultaten van omwonenden.
Praktische informatie
• Datum: woensdag 29 maart 2023
• Tijd: van 19.00 tot ongeveer 20.30 uur
• Locatie: digitaal via Microsoft Teams (na aanmelding ontvang je een linkje met toegang tot het webinar)
Over de app
De app is onder de naam Geluidsverwachting.nl gratis te downloaden via de Google Play of AppStore. Na het doorgeven van je locatie, kun je inzien hoeveel geluid en slagschaduw te verwachten is van de windmolens bij jou in de buurt en hoeveel elektriciteit er wordt opgewekt. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op actuele weersomstandigheden. Maar dat zijn slechts cijfers. Omdat geluid door de ene persoon heel anders beleefd wordt dan door de andere persoon, kun je via de app anoniem je persoonlijke ervaring delen. Met deze feedback brengt men de beleving in kaart en krijgt men meer inzicht in hoe geluid en slagschaduw van de windmolens van Energie A16 wordt ervaren.
Webinar
We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan het webinar op woensdag 29 maart 2023 van 19.00 tot 20.30 uur. Wil je deelnemen? Meld je dan aan via www.energiea16.nl/webinar. Na aanmelding ontvang je een linkje met toegang tot het webinar.

Energietransitie/lekcheckers.

Door EnergieA16 worden vrijwilligers gezocht voor een pilotproject.

Als je wil weten hoe je energie kunt besparen en eventueel in je eigen omgeving ook anderen daarbij wil helpen, lees dan de flyer "Lekcheckers gezocht".  Je kunt deze via onderstaande knop downloaden.

Flyer lekcheckers
lekscheckers[5039].jpg (423.36KB)
Flyer lekcheckers
lekscheckers[5039].jpg (423.36KB)

 Wil je meer informatie, dan kan je ook de brief die aan bewoners in Kesteren is gestuurd downloaden met de onderstaande knop.

Brief bewoners
BRIEF bewoners Kesteren[5092].pdf (328.91KB)
Brief bewoners
BRIEF bewoners Kesteren[5092].pdf (328.91KB)
Tijdelijke Woningen aan de Bredestraat

Op 6 oktober 2022 is er door de Gemeente Breda een informatieavond gehouden over mogelijke vestiging van Tijdelijke Woningen aan de Bredestraat. Inmiddels organiseert de gemeente inloopavonden en wordt er een adviesgroep geformeerd.

Bent u geïnteresseerd, dan vindt u hierover meer in het Breda Bericht ter zake. Dit Breda Bericht kunt u met de onderstaande knop downloaden.

Breda Bericht tijdelijke woningen
Bb Bredestraat TW_04012023[4865].pdf (939.57KB)
Breda Bericht tijdelijke woningen
Bb Bredestraat TW_04012023[4865].pdf (939.57KB)

Tijdelijke woningen aan de Bredestraat

De gemeente Breda heeft naar aanleiding van een verkennend onderzoek drie locaties aangewezen in Breda voor de bouw van tijdelijke woningen. Een van die drie locaties is aan de Bredestraat. Tussen oktober 2022 en april 2023 wordt vervolgens een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Middels een Breda Bericht zijn de direct betrokkenen op de hoogte gebracht van een informatieavond in het Kraaienest op 6 oktober aanstaande. Geïnteresseerden kunnen zich digitaal aanmelden middels een link in het Breda Bericht. Dit Breda Bericht is via onderstaande link te downloaden. Ook geïnteresseerd? Ga zeker luisteren.

Breda Bericht Bredestraat
BB Bredestraat[4490].pdf (667.92KB)
Breda Bericht Bredestraat
BB Bredestraat[4490].pdf (667.92KB)
Het Bewonerskomitee heeft inmiddels een aantal vragen verzameld en doorgezonden aan de wethouder. Wellicht zijn hierop a.s. donderdag al antwoorden. De bewoners van Klein Overveld gaan in elk geval bezwaar aantekenen. De brief met vragen kunt u hieronder downloaden.

Brief aan wethouder
brief over Brede straat.docx (43.27KB)
Brief aan wethouder
brief over Brede straat.docx (43.27KB)
Informatiebijeenkomst Landgoederenzone Haagse Beemden op 9 maart a.s.

Uit een ontvangen Breda Bericht van de Gemeente Breda blijkt dat het college van B&W het voorlopig ontwerp Landgoederenzone Haagse Beemden heeft vrijgegeven voor consultatie. Op woensdag 9 maart a.s. houdt men een informatieavond in de aula van de graaf Engelbrecht scholengemeenschap aan de Ganzerik 3.

De inloop is vanaf 18.45 uur. De presentatie van het voorlopig ontwerp begint om 19.00 uur. Verder is er de gelegenheid tot vragen stellen en reageren op dit voorlopig ontwerp.

Het volledig Breda Bericht met alle aanvullende informatie kunt u met de onderstaande knop downloaden.

Breda Bericht LGZ HB
Bb landgoed zhb infoavond_20 feb 22[3274].pdf (39.77KB)
Breda Bericht LGZ HB
Bb landgoed zhb infoavond_20 feb 22[3274].pdf (39.77KB)
Informatiebijeenkomst Landgoederenzone HB op 1 november

De gemeente Breda heeft een concept voorlopig ontwerp gemaakt voor de Landgoederenzone Haagse Beemden. De gemeente nodigt de bewoners en bedrijven in de Haagse Beemden uit om op maandag 1 november a.s. tussen 19:00 en 22:00 uur met hen in gesprek te gaan over dit voorlopig ontwerp. De bijeenkomst wordt gehouden in 't Kraaienest aan de Tweeschaar 12. De volledige uitnodiging is hieronder als PDF te downloaden.
 Energie A16

Langs de A16 komen op bepaalde locaties windmolens te staan. De Werkeenheid Energie A16 (kort WE A16) heeft in de afgelopen periode via huis-aan-huis-bladen de bewoners langs de A16 op de hoogte willen brengen van de ontwikkelingen. Met deze pagina's in de huis-aan-huis-bladen heeft de communicatiemedewerkster een bodem gelegd om de bewoners in de omgeving van de projecten hiermee kennis te laten maken. Het zou echter zo maar kunnen dat deze informatie u niet heeft bereikt. Daarom treft u hieronder de links aan naar de betreffende pagina's, zodat u deze informatie alsnog na kunt lezen.
Pagina 1: Algemeen Energie A16 van 28-1-2021
Pagina 2: Moerdijk en Zundert van 24-2-2021
Pagina 3: Breda en Drimmelen van 24-3-2021

 Op de website van Energie A16 kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief. Dit kan via de Rubriek CONTACTEN/Nieuwsbrief die u in de balk bovenin de website vindt.

Pagina 1
Pagina 2
Pagina 3


Wijkraad zoekt medewerkers

Momenteel is de bezetting van de wijkraad te klein om alles wat op ons af komt adequaat te kunnen behandelen, begeleiden, enz. Denk maar aan:
- de Energietransitie;
- De vermindering van CO2 uitstoot;
- De Amercentrale die van de kolen af moet, met mogelijke effecten op het stadsverwarmingsnet;
- de kreet "Nederland moet van het gas af" (gas hebben we ook nog in delen van de wijk);
- alternatieve energievormen (zonnepanelen, warmtepompen, enz.);
- windmolens langs de A 16;
- het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen in de wijk;
- de nieuwe omgevingswet;
- het verkeersonderzoek Noordelijke Rondweg;
en nog veel meer.
Daarom zoeken we medewerkers in de wijk. Als je wil participeren op één van de onderwerpen, graag. Meld je aan op bekom@haagsebeemden.nl en wij leggen je uit wat we samen kunnen doen op het vlak van jouw interesse.