VOOR DE WIJK

WEBINAR en App-je van Provincie en EnergieA16

De provincie Noord-Brabant heeft samen met een aantal ontwikkelaars van Energie A16 een app gelanceerd. Tijdens een webinar op woensdag 29 maart om 19.00 uur licht de provincie Noord-Brabant toe waarom de app in het leven is geroepen, geeft app-ontwikkelaar Arcadis uitleg over het gebruik van de app en deelt men  de eerste feedbackresultaten van omwonenden.
Praktische informatie
• Datum: woensdag 29 maart 2023
• Tijd: van 19.00 tot ongeveer 20.30 uur
• Locatie: digitaal via Microsoft Teams (na aanmelding ontvang je een linkje met toegang tot het webinar)
Over de app
De app is onder de naam Geluidsverwachting.nl gratis te downloaden via de Google Play of AppStore. Na het doorgeven van je locatie, kun je inzien hoeveel geluid en slagschaduw te verwachten is van de windmolens bij jou in de buurt en hoeveel elektriciteit er wordt opgewekt. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op actuele weersomstandigheden. Maar dat zijn slechts cijfers. Omdat geluid door de ene persoon heel anders beleefd wordt dan door de andere persoon, kun je via de app anoniem je persoonlijke ervaring delen. Met deze feedback brengt men de beleving in kaart en krijgt men meer inzicht in hoe geluid en slagschaduw van de windmolens van Energie A16 wordt ervaren.
Webinar
We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan het webinar op woensdag 29 maart 2023 van 19.00 tot 20.30 uur. Wil je deelnemen? Meld je dan aan via www.energiea16.nl/webinar. Na aanmelding ontvang je een linkje met toegang tot het webinar.


Openbare vergadering van de wijkraad op 20 maart 2023.

Op 20 maart a.s. houdt de wijkraad een openbare vergadering in Buurtcentrum Gageldonk aan de Merodelaan (voormalige Beemdentil). Wij nodigen u uit om 19.30 uur (inloop), voor koffie en thee wordt gezorgd. De vergadering begint om 20.00 uur.

Op de agenda staan onder meer de volgende items:
- Stand van zaken tijdelijke woningen Brede Straat en concept advies van de wijkraad.
  (concept is te downloaden via onderstaande knop. Reageren kan via een webformulier of op de vergadering.)
- Stand van zaken Energietransitie en toelichting op het project Lekcheckers (zie eerder bericht op deze
  website) door Erik van Stokkom
- De uitspraak op bezwaar m.b.t. het Duikbootfestival.
- Bijpraten over het Wijkplatform, met toelichting van Barbara van Essen
- Voortbestaan Bekom, en de dringende behoefte aan meer menskracht.

Tot ziens op 20 maart a.s.

concept advies Wijkraad
Concept advies Tijdelijke Woningen.docx (21.84KB)
concept advies Wijkraad
Concept advies Tijdelijke Woningen.docx (21.84KB)

Info-avond TenneT over verkabeling 150 kV.

Op 13 maart 2023 houdt TenneT een inloopbijeenkomst over de verkabeling van de 150 kV (hoogspanningsleidingen) en de bijbehorende uitvoeringswerkzaamheden in de wijk.

Geïnteresseerden zijn op 13 maart a.s. tussen 19.00 en 21.00 uur welkom in het Kraaiennest aan de Tweeschaar.


Energietransitie/lekcheckers.

Door EnergieA16 worden vrijwilligers gezocht voor een pilotproject.

Als je wil weten hoe je energie kunt besparen en eventueel in je eigen omgeving ook anderen daarbij wil helpen, lees dan de flyer "Lekcheckers gezocht".  Je kunt deze via onderstaande knop downloaden.

Flyer lekcheckers
lekscheckers[5039].jpg (423.36KB)
Flyer lekcheckers
lekscheckers[5039].jpg (423.36KB)

 Wil je meer informatie, dan kan je ook de brief die aan bewoners in Kesteren is gestuurd downloaden met de onderstaande knop.

Brief bewoners
BRIEF bewoners Kesteren[5092].pdf (328.91KB)
Brief bewoners
BRIEF bewoners Kesteren[5092].pdf (328.91KB)
Tijdelijke Woningen aan de Bredestraat

Op 6 oktober 2022 is er door de Gemeente Breda een informatieavond gehouden over mogelijke vestiging van Tijdelijke Woningen aan de Bredestraat. Inmiddels organiseert de gemeente inloopavonden en wordt er een adviesgroep geformeerd.

Bent u geïnteresseerd, dan vindt u hierover meer in het Breda Bericht ter zake. Dit Breda Bericht kunt u met de onderstaande knop downloaden.

Breda Bericht tijdelijke woningen
Bb Bredestraat TW_04012023[4865].pdf (939.57KB)
Breda Bericht tijdelijke woningen
Bb Bredestraat TW_04012023[4865].pdf (939.57KB)

Wijkgids 2023

De nieuwe wijkgids is uitgekomen. Op diverse punten in de wijk is deze als papieren uitgave te krijgen. De oplage is beperkt. Vervolgens kunt u de wijkgids ook downloaden, en heeft u dus de digitale versie ter beschikking.

Voor meer informatie, download via onderstaande knop de flyer.


Wilt u de digitale versie van de wijkgids downloaden?  Dat kan via onderstaande knop.

wijkgids versie 3
2023_HB_wijkgids3[4887].pdf (7.63MB)
wijkgids versie 3
2023_HB_wijkgids3[4887].pdf (7.63MB)
Tijdelijke woningen aan de Bredestraat

De gemeente Breda heeft naar aanleiding van een verkennend onderzoek drie locaties aangewezen in Breda voor de bouw van tijdelijke woningen. Een van die drie locaties is aan de Bredestraat. Tussen oktober 2022 en april 2023 wordt vervolgens een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Middels een Breda Bericht zijn de direct betrokkenen op de hoogte gebracht van een informatieavond in het Kraaienest op 6 oktober aanstaande. Geïnteresseerden kunnen zich digitaal aanmelden middels een link in het Breda Bericht. Dit Breda Bericht is via onderstaande link te downloaden. Ook geïnteresseerd? Ga zeker luisteren.

Breda Bericht Bredestraat
BB Bredestraat[4490].pdf (667.92KB)
Breda Bericht Bredestraat
BB Bredestraat[4490].pdf (667.92KB)
Het Bewonerskomitee heeft inmiddels een aantal vragen verzameld en doorgezonden aan de wethouder. Wellicht zijn hierop a.s. donderdag al antwoorden. De bewoners van Klein Overveld gaan in elk geval bezwaar aantekenen. De brief met vragen kunt u hieronder downloaden.

Brief aan wethouder
brief over Brede straat.docx (43.27KB)
Brief aan wethouder
brief over Brede straat.docx (43.27KB)
Baggeren in de Cingeltjes

Van de Sociaal Wijkbeheerder Noord West (van de gemeente Breda) kregen we een nieuwsbericht doorgestuurd over baggerwerkzaamheden in de Cingeltjes. Dit baggeren gebeurt in de week van 7 maart. Mogelijk is er uitloop van werkzaamheden naar de week van 14 maart.

Aan en afvoer van het gebaggerde slib gebeurt via de Burgstsedreef en de Zilvermeeuw. Dit kan voor verkeershinder zorgen.

Het volledige nieuwsbericht is te downloaden met de onderstaande knop.

Nieuwsbericht Gemeente Breda
Baggeren Cingeltjes.docx (12.91KB)
Nieuwsbericht Gemeente Breda
Baggeren Cingeltjes.docx (12.91KB)
Informatiebijeenkomst Landgoederenzone Haagse Beemden op 9 maart a.s.

Uit een ontvangen Breda Bericht van de Gemeente Breda blijkt dat het college van B&W het voorlopig ontwerp Landgoederenzone Haagse Beemden heeft vrijgegeven voor consultatie. Op woensdag 9 maart a.s. houdt men een informatieavond in de aula van de graaf Engelbrecht scholengemeenschap aan de Ganzerik 3.

De inloop is vanaf 18.45 uur. De presentatie van het voorlopig ontwerp begint om 19.00 uur. Verder is er de gelegenheid tot vragen stellen en reageren op dit voorlopig ontwerp.

Het volledig Breda Bericht met alle aanvullende informatie kunt u met de onderstaande knop downloaden.

Breda Bericht LGZ HB
Bb landgoed zhb infoavond_20 feb 22[3274].pdf (39.77KB)
Breda Bericht LGZ HB
Bb landgoed zhb infoavond_20 feb 22[3274].pdf (39.77KB)
Informatiebijeenkomst Landgoederenzone HB op 1 november

De gemeente Breda heeft een concept voorlopig ontwerp gemaakt voor de Landgoederenzone Haagse Beemden. De gemeente nodigt de bewoners en bedrijven in de Haagse Beemden uit om op maandag 1 november a.s. tussen 19:00 en 22:00 uur met hen in gesprek te gaan over dit voorlopig ontwerp. De bijeenkomst wordt gehouden in 't Kraaienest aan de Tweeschaar 12. De volledige uitnodiging is hieronder als PDF te downloaden.
Open dag wijkinformatiepunten op 25 september

Het Netwerk Haagse Beemden/Haagse Beemden Verbindt heeft een drietal informatiepunten in de wijk opgezet, namelijk op Katerdonk 38 (Alwel Wonen), Alexberg 2a (Inloop de Verbinding) en op Tweeschaar 125 (de Lucaskerk).
Op 25 september kan je tussen 10.00 en 14.00 uur onder het genot van een kopje koffie of thee kennismaken met dit fenomeen en de vrijwilligers. Ook heeft men een leuk spel om je kennis van de wijk te testen.

Alle informatie over de openingstijden van de informatiepunten en de Open Dag zelf vindt je op de flyer die je hieronder kunt downloaden.

Flyer
flyer[2216].jpg (194.22KB)
Flyer
flyer[2216].jpg (194.22KB)
 Energie A16

Langs de A16 komen op bepaalde locaties windmolens te staan. De Werkeenheid Energie A16 (kort WE A16) heeft in de afgelopen periode via huis-aan-huis-bladen de bewoners langs de A16 op de hoogte willen brengen van de ontwikkelingen. Met deze pagina's in de huis-aan-huis-bladen heeft de communicatiemedewerkster een bodem gelegd om de bewoners in de omgeving van de projecten hiermee kennis te laten maken. Het zou echter zo maar kunnen dat deze informatie u niet heeft bereikt. Daarom treft u hieronder de links aan naar de betreffende pagina's, zodat u deze informatie alsnog na kunt lezen.
Pagina 1: Algemeen Energie A16 van 28-1-2021
Pagina 2: Moerdijk en Zundert van 24-2-2021
Pagina 3: Breda en Drimmelen van 24-3-2021

 Op de website van Energie A16 kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief. Dit kan via de Rubriek CONTACTEN/Nieuwsbrief die u in de balk bovenin de website vindt.

Pagina 1
Pagina 2
Pagina 3


Netwerk Haagse Beemden start met Nieuwsbrief

Onlangs is het Netwerk HB gestart de in haar geïnteresseerde bewoners via een Nieuwsbrief te informeren. Men verwacht één maal per maand een nieuwsbrief uit te brengen.Bent u geïnteresseerd en wenst u deze nieuwsbrief maandelijks te ontvangen dan kunt u via onderstaande knop een mail sturen. Het Netwerk wil graag weten in welke buurt u woont en vraagt dat in de mail te vermelden.

Verder vindt u de eerste nieuwsbrief als downloadbaar pdf onderaan dit bericht.

abonneren

  


Nieuwsbrief 26 maart 2021
nieuwsbrief 26032021 kopie.pdf (250.94KB)
Nieuwsbrief 26 maart 2021
nieuwsbrief 26032021 kopie.pdf (250.94KB)

Wijkraad zoekt medewerkers

Momenteel is de bezetting van de wijkraad te klein om alles wat op ons af komt adequaat te kunnen behandelen, begeleiden, enz. Denk maar aan:
- de Energietransitie;
- De vermindering van CO2 uitstoot;
- De Amercentrale die van de kolen af moet, met mogelijke effecten op het stadsverwarmingsnet;
- de kreet "Nederland moet van het gas af" (gas hebben we ook nog in delen van de wijk);
- alternatieve energievormen (zonnepanelen, warmtepompen, enz.);
- windmolens langs de A 16;
- het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen in de wijk;
- de nieuwe omgevingswet;
- het verkeersonderzoek Noordelijke Rondweg;
en nog veel meer.
Daarom zoeken we medewerkers in de wijk. Als je wil participeren op één van de onderwerpen, graag. Meld je aan op bekom@haagsebeemden.nl en wij leggen je uit wat we samen kunnen doen op het vlak van jouw interesse.